.menü

.kategoriler

Coğrafya

Dünya yüzeyinin görünümünü tüm önleriyle inceleyen bilim dalıdır. Coğrafya sözcüğü yunanca “Dünya” anlamına gelen “geo” ve “yazmak” anlamına gelen “graphein” sözcülerinden türemiştir. Coğrafyayla ilgilenen uzmanlara coğrafyacı denir. Günümüzde bu uzmanların büyük bölümü Dünya’nın yüzeyi, fiziksel özellikleri, iklimi, bitki örtüsü ve toprak türleriyle ilgilenirler. Bununla birlikte yeryüzünde yaşayan insanların ne yaptıkları, ne ürettikleri ve nasıl yaşadıklarıyla ilginenen coğrafyacılar da vardır.

Günümüz coğrafyası insanlığın evi olan Dünya’nın incelenmesini görev edinir. Bu çok kapsamlı bir konu olduğundan fiziksel coğrafya, beşerî coğrafya ve bölgesel coğrafya gibi coğrafya dalları vardır.

Fiziksel coğrafya Dünya yüzeyinin biçimi, tepeleri, vadileri, akarsuları, ormanları gibi doğal özellikleriyle ilgilenir. Yeryüzünde meydana gelen olayları inceleyen coğrafya bilimi, hava küre ve su küredeki oluşumları inceleyerek bitki, hayvan ve insanların doğal çevre içerisindeki özelliklerini araştırır. Çevre; insanın etkilediği ve etkilendiği alandır.

Çevremizde bulunan dağ, tepe, ova ve vadi gibi yeryüzü şekilleri “taş küre”yi oluşturur. Yeryüzünde alçak alanlarda ve yer altında bulunan suların tümüne “su küre” denir. İnsanların yaşayabilmesini; yani nefes alıp vermesini sağlayan ve Dünya’yı kalın bir şekilde kuşatan alan da “atmosfer” ya da “hava küre” olarak adlandırılır. İşte insanın çevresindeki tüm bu özelliklerle doğa olayları ve bunlarla insan arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturmaktadır.

Fiziksel coğrafyanın denizleri ve okyanusları inceleyen dalına okyanusbilim yani oşinografi denir. Beşerî coğrafyaysa insanların oluşturduğu kentler, köyler, yollar, ekili alanlar, maden ocakları ve fabrikaların insan yaşamı üzerindeki etkilerini araştırır. İnsanların tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, enerji kaynakları, turizm gibi faaliyetleri ekonomik coğrafya alanında incelenir.

Yorum yaz

İsim:
Yorum:

 

Yorumlar

Hilal 2 sene önce

Cok güzel bi site bence elinize sağlık :)

kankiğ 2 sene önce

ahaha

sanane lan bnm adımdan 2 sene önce

kankiiiiiiiiiiiiiii keişan diorm ve susuorm

sanane lan bnm adımdan 2 sene önce

nbrsnz ajsjjsjdasdsd

sanane lan bnm adımdan 2 sene önce

nbr Lo

beyza 2 sene önce

hiç kısa değilmiş .d :)