Ansiklopedi Arşivleri - Sayfa 17 / 328 -


Ansiklopedi - Transistör

Transistör Hakkında Bilgi: Alm. Transistor (m), Fr. Transistor (m), İng. Transistor. Elektrikî titreşimler meydana getirebilen, elektrik akımını yükselten, dedeksiyon ve modülasyon yapabilen umûmiyetle kristalli triyot denilen, yarı iletken malzemeden mâmul elektronik devre elemanı. Bir elektron tüpünün yapabildiği bütün işlemleri gecikmesiz olarak yapar.   Nokta temaslı ilk nümuneler ...

Tarih: 9 Ekim 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Transformatör

Transformatör Hakkında Bilgi: Alm. Transformator, Umspanner (m), Fr. Transformateur (m), İng. Transformer. İki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik âleti. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla nakleder. En basit halde, birbirine yakın konan iki sargıdan ibârettir. Eğer bu iki sargı ince ...

Tarih: 9 Ekim 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Torpido

Alm. Torpedo (m), Fr. Torpille (f), İng. Torpedo. Taşıdığı patlayıcı maddenin infilâk etmesi sonucu su üstü ve denizaltı gemilerinin tahrip edilmelerini sağlayan kendinden tahrikli, muhtelif yönelme kontrollarına sâhip küçük bir denizaltıya benziyen su altı silâhı. Torpido denizaltından, su üstü gemisinden, hattâ helikopter ve uçaktan doğrudan veya kısa menzilli bir füzeyle atılabilir ...

Tarih: 9 Ekim 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Torna

Alm. Dreh-, Drechsel-bank (f), Fr. Tour (m), İng. Lathe. Kesici ucu sâbit tutup, iş parçasını döndürerek, parçaların talaş kaldırma metoduyla işlenmesini temin eden tezgâh tipi. Kullanılışı çok eskidir. Günümüzdeki şekillerini 18. asırda almışlardır. Diğer tezgâh tiplerinden hemen hepsinin torna tezgâhlarından örnek alınarak yapılmış oldukları söylenebilir. Başlıca torna tiple ...

Tarih: 9 Ekim 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Teyp

Teyp HakkkındA Bilgi :Alm. Tonband (n), Fr. Magnétophone (m), İng. Tape recorder. Sesi manyetik işlemlerle önce elektrik sinyalleri hâline çevirerek saklayan, gerektiği vakit elektrik sinyallerini ses hâline geri çeviren bir bilgi muhâfaza kayıt cihazı. Teybin kaydedeceği ses bir konuşma veya müzik sesi olabileceği gibi kompüterlerde kullanılan darbeli sinyaller, televizyonda kullanılan video sin ...

Tarih: 9 Ekim 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Termostat

Termostat Hakkında Bilgi: Alm. Thermostat (m), Kanter, Fr.Thermostat (m), İng. Thermostat. Sıcaklığı istenen ölçüde sâbit tutabilen bir tür kontrol sistemi. Sıcaklıktaki değişim, termostattaki duyarlı bir parçaya tesir ederek bunun elektrik veya basınç sinyali göndererek bir ısıtma veya soğutma sistemini kontrol etmesini sağlar. Termostat binâlarda, su ısıtmalarda, fırınlarda, elektrik ...

Tarih: 9 Ekim 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Termosifon

Alm. Warmuasserspeicher (m), Warmwasserheizung (f), Fr. Thermosiphon (m), İng. Thermosyphon (e). Isıtılan bir sıvının tabii konveksiyon ısı iletim metoduyla bir yerden diğer yere naklini sağlayan düzen. Evlerde odun, kömür ve elektrikle ısıtılan basınçsız banyo su ısıtıcı kazanları basit bir termosifondur. Banyo kazanlarının üst tarafına yerleştirilen ayrı bir hazne, genleşen suyun bas ...

Tarih: 9 Ekim 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Termos

Alm. Thermosflasche (f), Fr. Thermos (f), İng. Thermos flask. Vakumla sarılmış sıcak veya soğuk suların sıcaklığını korumak için kullanılan kap. 1892’de bir İngiliz kimyâcısı tarafından ortaya çıkarılan bu kap, ısı akışını önlemek için çift duvarlıdır. Kabı saran havasız, vakum olan kısım ısının kondüksiyon ve konveksiyonla ısı kaybını önler. Dış cidarın ve şişe i ...

Tarih: 9 Ekim 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Termometre

Termometre Hakkında BilgiAlm. Thermometer (n), Wärmemesser (m), Fr. Thermomètre (m), İng. Thermometer. Sıcaklık ölçen âlet. Termometrelerin çalışma prensibi, pekçok maddenin sıcaklıkla genleşmesi esâsına dayanmaktadır. En sık rastlananı cıvalı termometredir. Bu çok küçük kesite sâhip ve üst ucu kapalı bir tüpten ibârettir. Alt ucundaysa içinde cıva bulunan küresel veya silindirik b ...

Tarih: 9 Ekim 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme:

Ansiklopedi - Teodolit

Alm. Theodolit (m), Fr. Théodolite, İng. Theodolite. Yatay ve çoğu defâ düşey açıları tespit etmek sûretiyle açık arâzide noktalar, hatlar, cisimler arasındaki mesâfe ve boyutlarla ilgili hususları ölçmeye yarıyan optik bir âlet. Teodolit, ayar vidaları bulunan üç ayrı ayak üzerine oturtulmuştur. Teodolitin ayaklar üzerine oturan gövde kısmında yatay ve düşey açıları gösteren kad ...

Tarih: 9 Ekim 2011 - Kategori: Ansiklopedi - Görüntülenme: