Azınlık Okulları - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Azınlık Okulları Nedir Vikipedi


Azınlık okulları, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda, müslüman olmayan azınlıkların özel yasaya göre açtıkları okullar. Gideri, ilgili azınlığın bağışlarıyla karşılanır. Osmanlı döneminde başıboş kalan azınlık okulları, Kanuni esasi’nin (1876) getirdiği esneklikten de yararlanarak, sayılarını artırdılar, ikinci meşrutiyet (1908) döneminin özgürlükçü havasında, eğitim -öğretimlerini denetimden uzak sürdürdüler. Lozan antlaşması ile azınlık okulları devlet denetimine alındı. Dinsel ve siyasal propaganda yasaklandı. Türkçe, tarih, coğrafya ve yurtbilgisi derslerinin türk öğretmenlerce türkçe okutulması, yalnızca ilk ve orta dereceli okul açılabileceği hükmü getirildi (1926). 1965’te çıkarılan 625 sayılı özel öğretim kanunu ile yabancıların ve azınlıkların yeni okul açmaları ve okul binası yapmaları yasaklandı; bu okullar sayısal olarak donduruldu. Öğretmenlerin atanmaları, ders kitapları vb. Milli eğitim bakanlığı’nın onayı ve denetimine bağlandı.Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın