Dayanışma - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Dayanışma Nedir Vikipedi


DAYANIŞMA, Benzer durumları yaşayan, aralarında çıkar birliği bulunan kimseler, topluluklar arasında var olan ilişki, birlik düşüncesi; onların birbirlerine karşı duydukları sorumluluk: Aynı meslekten olanlar arasındaki dayanışmÇeşitli azınlıkların birbirleriyle olan dayanışmaları. Baskılara karşı dayanışma içinde olmak.

-iş huk. Dayanışma aidatı, bir işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının üyesi olmadıkları halde, toplu iş sözleşmesinin sağladığı haklardan yararlanabilmek için işçilerin her ay ödedikleri aidat. (Bk. ansiki. böl.)

-Topbil. Bir toplumun kolektif eyleminin birliğini ve sürekliliğini sağlayan tutumların ve davranışların tümünü belirtmek için Durkheim tarafından oluşturulmuş kavram. (Durkheim, rollerin pek farklılaşmamış olduğu bir topluluğun üyelerinin çıkar benzerliğine dayanan mekanik dayanışmayla, işbölümünün gerçekleşmiş olduğu karmaşık toplumlarda rollerin tamamlayıcılığına dayanan organik dayanışmayı birbirinden ayırt eder.)

-Verg. huk. Dayanışma vergisi, genellikle bir bütçe yılı ile sınırlı, bir bunalım dönemini aşmak ya da konjonktürden olumsuz etkilenen bir kesimi finanse etmek için (örneğin açık veren bir sosyal uygulama) devletin servet ve gelirler üzerinden aldığı olağanüstü bir vergi.

-iş huk. Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlananlar toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan ve sözleşmenin tarafı sendikaya üye olmayan işçilerdir (Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt k. 9. md.). Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanma, işçinin isteğine bağlıdır ve yararlanma istek tarihinden başlar. İşveren kendiliğinden, toplu iş sözleşmesi uygulayarak bir işçiden dayanışma aidatı kesemez. Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanma, taraf işçi sendikasının iznine bağlı değildir. Ödenecek dayanışma aidatı tutarı üyelik aidatının üçte ikisidir. İşveren dayanışma aidatını işçiye yapacağı ücret ödemesinden keserek, toplu iş sözleşmesinin tarafı sendikaya verir. Toplu iş sözleşmelerine bu ilkelere aykırı olarak konulacak hükümler geçersiz olduğu gibi toplu iş sözleşmesinden sendikanın üyesi bulunmayanların yararlanmasının yasaklanması ya da sendikanın iznine bağlı tutulması geçersizdir.5 Yorum

 1. B. T. diyor ki:

  ÇOK UZUN

 2. esma diyor ki:

  abi bakarami okuyoruz ha ha guleyim bari yuh

 3. fatma diyor ki:

  maşallah yasin gibi

 4. eray diyor ki:

  ya vbide kısaca diye çokıyo şuraya bak

 5. gaye diyor ki:

  çk hdogru

Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın