Fare - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Fare Nedir Vikipedi


a. (ar. fare ). —1. En yaygın türü, gri renkli postlu, ormanda ve tarlalarda, hatta ve özellikle de evlerde, ambarlarda, soğuk hava depolarında yaşayan, her yerde bulunan küçük memeli kemirgen. (Bil. a. Mus musculus-, sıçangiller familyası; boyu yaklaşık 20 g ağırlık için 10 cm.) [Bk. ansikl. böl.)

—2. Fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış, bir kimsenin elinde, üstesinden gelemeyeceği kadar ağır bir iş varken bir başka işi de yüklenmesi ya da kendisi bir yerde sığıntıyken yanına bir başkasını alması durumunda söylenir.

|| Fare deliği, kaçıp gizlenilecek yer. || Fare düşse başı yarılır, bir yerde yiyecek ya da eşya adına hiçbir şeyin bulunmadığını vurgulamak için söylenir.

|| (Bir yerde) fareler cirit oynamak, bir yerin çok sessiz olduğunu,orada kimsenin bulunmadığını belirtmek İçin kullanılır.

—Bilş. Bir yüzey üzerinde yeri elle değiştirildiğinde, görüntüleme ekranındaki bir noktanın yer değiştirmesini sağlayan ve böylece bu ekran üzerinde bir bölgenin belirtilmesine olanak veren küçük düzenek.

—Kim. Farezehiri, kemirgenleri yok etmede kullanılan zehirli ilaç (özellikle arsenik [III] oksit).

—Kuyuc. Fare kuyruğu, bir kırılma sonucu kuyunun içinde kalmış çubukları kurtarmada kullanılan ve tüm uzunluğunca vida açılmış çok dayanıklı çelikten konik aygıt.

—Marangl. Fare kuyruğu, uca doğru sivrilen testere ve eğelere verilen ad. (Örneğin, fare kuyruğu testere, fare kuyruğu eğe.)

—Metalürj. Fare kuyruğu, dökülmüş bir metal parça yüzeyinde çıkıntı ya da uzun bir kabarıklık biçiminde görülen ve solucanı andıran özür. (Fare kuyruğunun varlığı oksidi yeterince giderllmemiş bakırın ayırtedici özelliğidir.

—Romatol. Eklem faresi, bir eklem boşluğu içerisinde serbest olarak yüzen ve tutmak isteyen parmaklardan kaçan kemik ya da kıkırdak parçacığı.

—Tıp. Fare vebası, farelerden geçen hastalık.

|| Fare tifüsü, insana fare piresinden (Xenopsylla cheopis) geçen bir riketsiyadan (Rickettsia mooseri) Heri gelen hastalık. (Eşanl. PİRE RİKETSİYOZU.)

—Zool. Cırlaksıçangiller ve sıçangiller familyasından boyu fareye yakın çok sayıdaki türe verilen ortak ad.

|| Kanguru faresi, sıçrarsıçangiller familyasındandır.

|| Keseli sıçan, Avustralya’da yaşayan, fare boyunda ama etçil ya da böcekçil beslenen, köpekdişleri olan keselisansargiller familyasındaki birçok keseli hayvana verilen ad.

—ANSİKL. Ev faresi de denilen gri renkli farenin güçlü bıyıkları, uzun kulakları ve sivri bir yüzü vardır, insanın ortakçıdır: evlerde ya da ambarlarda yaşar, insanın yiyeceğine ortak olur ve kötü hava koşullarına karşı korunur. Doğada toprakaltında yuvalar kazar ve bu yuvaların içini yosunlarla döşer. Dişi fareler, 25 gün süren gebelikten sonra yılda 5 ya da 6 kez doğurur. Farelerin ömrü iki yılı geçmez. Farelerin düşmanları genellikle etçiller (özel

likle kediler ve sansargiller) olmak üzere, gündüz ve geceleri dolaşan çeşitli yırtıcı hayvanlardır. Laboratuvarlarda, deney malzemesi olarak, genetik özellikleri özenle belirlenmiş albino fare ırkları ("beyaz fareler") yetiştirilir. Büyük bir olasılıkla Yakındoğu kökenli olan fare haçlı seferleri sırasında Avrupa’ya getirilmiştir.

Cırlaksıçangiller familyasında en az 7 tür yer alır; Amerika’da yaşayan bu türlere de fare adı verilir. Aynı şekilde, Eski Dünya’daki sıçangiller familyasında da on kadar tür vardır.Bu türlerden bazıları(söz-gelimi dikenli sıçanlar [Acomys cinsi] ve çizgili sıçanlar [Hybomys cinsi] gibi) Afrika kökenlidir. Bu farelerden çoğunluğu kazıcı, bazılarıysa ağaççıldır.Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın