Fenomenoloji (Olgu bilim) - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Fenomenoloji (Olgu bilim) Nedir Vikipedi


Alman filozof Edmund Husserl’in geliştirdiği bu felsefi yaklaşım olguları algılamakta özneyi merkeze almaktadır. Özellikle pozitivizme karşı gelen bu yaklaşıma göre, dış dünya herkese objektif biçimde gözükmez; tersine onu algılayan bireyin veya öznenin bilinç süreçlerine göre algılanır. Fenomenolojide varlık fenomenlerdenoluşur ancak insan bilincinin onu kavrayabildiği ölçülere kadar bir varlık gösterir. Kısaca fenomenler bireyin fenomenleri bilinç düzeyi ile algılama süreci üzerinde durur ve olguları herkez için mutlaklık ifade eden bir boyuttan çıkarır. O halde fenomenoloji pozitivizmin objektiflik iddiasına karşın bilginin kişiden kişiye değiştiğini ileri süren sübjektif bir anlayışı ön plana çıkarmaktadır.Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın