Gazel - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Gazel Nedir Vikipedi


Beyit birimiyle kurulmuş bir nazım biçimidir. Uyak dizilişi; aa – ba – ca – da…. dır. Beyit sayısı 5 – 12 arasıdır.

15 beyitten oluşanlarda da vardır. Aruzun bütün kalıplarıyla yazılır. Bu türde en çok aşk, doğa, toplumsal konular işlenir. İlk beytine ‘matla’, son beytine ‘makta’ adı verilir. En güzel beytine ‘beyt–ül gazel’ denir. Anlam birliği taşıyan, konuda bütünsellik gösteren gazellere ‘yek – ahenk’, ses birliği içinde bulunan ve her beyti aynı gü­zellikte olanlara ‘yek–avaz’ adı verilir. Şairin adının geç­tiği ‘taç’ beyit’tir.Kasidenin ‘tegazzül’ bölümünden’ bağımsız bir bi­çim­selliğe varmıştır.Duygularda incelik, derinlik hayalde genişlik isteyen nazım biçimidir.Müstezat, musammat gazel çeşitleri vardır. Musam­mat gazelde dize kendi içinde de uyaklıdırSizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın