İdris Bitlisi (Mevlana Hakimettin İdris Bin Mevlana Hüsamettin) Nedir Vikipedi


İDRİS BİTLİSİ (Mevlana Hakimettin idris bin Mevlana Hüsamettin), türk tarihçi (Bitlis ? -istanbul 1520). Akkoyunlu Yakup Bey’in (1478-1490) yanında kâtip olarak çalıştı. Safevi devletinin kurulmasından (1501) sonra, Bayezit ll’nin hizmetine girdi. Selim l’in iran seferine katıldı; Doğu Anadolu kentlerinin osmanlı egemenliğine girmesinde birinci derecede rol oynadı. Mısır’ın fethinde bulundu. Heşt behişt adlı yapıtı İlk sekiz osmanlı padişahının dönemlerini içerir. Ayrıca oğlu Ebülfazl Mehmet Efendi’nin düzenlediği farsça bir Seiïmnâme’si vardır.

Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın