Homozigot - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Homozigot Nedir Vikipedi


HOMOZİGOT , Bir genin eş iki alelini taşıyan birey. Arı döl.

Genel olarak bir hücrede zar, si-toplazma ve çekirdek olmak üzere üç kısım vardır. (Bk.Zar, sitoplazma ve çekirdek)
XVII. yüzyılda yaşamış olan İngi­liz bilim adamı Robert Hooke çok mercekli mikroskobu ile şişe manta­rından ince bir kesit alarak incelemiş ve gördüğü delikleri anlatmak için HÜCRE kelimesini kullanmıştır.

 

 

Bundan sonra birçok bitki ve hayvan­lar üzerinde yapılan mikroskopik ça-lışmalarıdan alınan sonuçların değer­lendirilmesi ve hücrelerin canlıfarın ortak temel birimleri olduğu sonucu­nun çıkarılabilmesi XIX. yüzyıla ras-lar. XIX. yüzyılın en önemli teorile­rinden biri olan Hücre Teorisinin yer­leşmesinde ve hücre hakkındaki bil­gilerimizin genişletilmesinde, elek­tron ve faz-kontrast mikroskobu gibi yeni araçların ve boyama tekniğinin önemli rolü olmuştur. Yeni araçlar icat edildikçe, hücre hakkındaki bil­gimiz daha da artacaktır.

 

(Yun. homos: eş; zygon: boyunduruk) Kromozomlarında verilen bir alel çift veya seri bakımından aynı genleri taşıyan birey.homozigotlar, belli bir özellik bakımından sadece tek tip gamet meydana getirirler ve bu nedenle saf ırktırlar.

 

en: Homozygote

de: Homozygote

fr: HomozygoteSizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın