İkileme - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

İkileme Nedir Vikipedi


ikileme a. ikilemek eylemi. -Arit. Oransal ve orandışı sayılar kümesi İR nin bir [a, b] aralığından yola çıkarak, gerldönüşle, iç içe, kapalı ve sınırlı bir Tm aralıklar dizisi kurmaya olanak veren iki parçaya bölümleme yöntemi; m sürekli olarak arttığında, Tm aralık dizisinin uzunluğu sıfıra doğru yaklaşır. (Bu yöntem özellikle İR kümesinin üstten sınırlı ve boş olmayan bir P parçası için bir üst varlığını tanıtlamaya olanak verir.) [Eşanl. DİKOTOMİ.] -Dilbil. Bir sözcüğün bir ya da birkaç öğesini ya da tümünü, bir anlam değişimine bağlı olarak yineleme ya da aralarında benzerlik bulunan iki birimi yan yana kullanma; bu biçimde oluşturulan sözcük öbeği. (Bk. ansikl. böl.)

-Müz. Zamanlarından her biri üç eşit parçaya bölünmüş İki zamanlı bir ritmin iki notayla yazılış biçimi. (Böyle bir ritim yada } biçiminde yazılabilir

ve notalardan her biri, önünde nokta varmış gibi okunur.)

-Nük. müh. ikileme zamanı, bir kuluçka reaktörde, tüketilen yakıt yerine yenisini koymak ve özdeş bir kuluçka reaktörün çalışmasını sağlayacak yeterli yakıt stokunu üretmek için geçen çalışma süresi. (Dolayısıyla bu stok böyle bir reaktör kalbinin yalnız ilk yükünü değil, soğutma, işleme ve yakıt üretim donanımlarında de-vinimsiz kalmış parçalanabilir maddeyi de karşılamaya yetecek çalışma rezervini içermesi gerekir, ikileme zamanı yıl olarak hesaplanır.)

-Says. çözlm. ikileme yöntemleri, bir değişkenli doğrusal olmayan bir denklemin belli bir aralık üzerindeki çözümünü aynı yapıda bir problemler dizisinin, uzunluğu bir yinelemeden öbürüne 2 kez azalan alt-aralıklar üzerindeki çözümüne indirgemeyi sağlayan yinelemeli yöntemler (Bu yöntemler eniyileme problemlerine olduğu kadar, birçok değişkenli fonksiyonlar için, benzer problemlere de uygulanır.) [Eşanl. DİKOTOMİ]

-Spor. Voleybolda oyuncunun, topu karşılama durumunda ya da pas atarken topa üst üste iki kez dokunmasıyla oluşan hata.

-Tarım. Tahıl ekiminde güz ekiminden önce toprağın ikinci kez sürülmesi.

–Bazı bölgelerde, bağların İkinci kez sürülmesi.

–Bazı ürünlerde, çapayla ya da dişli bir aletle yapılan (çapa makinesi) kabartma işlemi. (Bk. ansikl. böl.) -ANSİKL. Dilbil. ikilemede, duygusal bir anlatım, yoğunluk etkisi yaratma ya da yeni bir sözcük oluşturma sözkonusu olabilir. Kimi dillerde bir dilbilgisi kategorisi de (malaycada çoğul, eski yunancada belirli geçmiş) İkilemeyle belirtilir. Türkçede ikilemelerin kurulmasında birimlerdeki ses benzerliği önemli bir etkendir. Bu benzerlik sözcüklerin başındaki ünsüzlerde (çer çöp, döl döş, şapur şupur) ya da son ses-lerindeki ünlü ve ünsüzlerde (arama tarama, yorgun argın, allak bullak) görülür, ikilemeler kalıplaşmış birimlerdir. Bunun İçin kimi ikilemelerde ikilemeyi oluşturan sözcüklerden biri (tek tük, eski pûskü, eğri büğrü) ya da her İkisi (didik didik, karman çorman) tek başına kullanılmaz. Bu kalıplaşma ikilemeyi oluşturan sözcüklerin sırasını da belirler: Karı koca, kiş kıyamet, kör kütük gibi ikilemeler, koca karı, kıyamet kış, kütük kör biçiminde değiştirilemez. Türkçede ikilemelerin bir bölüğü yansımalarla (şıkır şıkır oynamak, şarıl şarıl akmak, mırıl mırıl uyumak), sayı bildiren sözcüklerle (üç beş kişi, beş on kuruş) aynı sözcüklerin belirtisiz ve belirtili ad tamlamalarıyla (güzeller güzeli bir kadın.

kötünün kötüsÇ,bir adam), ünlüyle başlayan sözcüğün başına ya da ünsüzle başlayan sözcüğün başındaki ünsüz kaldırılıp yerine m sesi getirilerek (çocuk mocuk istemem, para mara istemez) kurulur. Bunların dışında bağlaçlı (yıllarca ve yıllarca bekledik, kızdı da kızdı), sorulu (ev mi ev, yapar mı yapar) ikilemeler de oluşturulur.

-Tarım, ikileme, toprağın yüzey tabakasını parçalamak, kabartmak ve yumuşatmak için yapılan bir tarım işlemidir. Bu terim, mekanik bir araçla yabancı otları yok etmek amacıyla yapılan çapalama işlemiyle çoğu zaman karıştırılır, ama ikileme de toprağı kabartırken kötü otları yok eder. ikileme bitkilerin büyümesini engelleyen yüzeysel kabukların parçalanmasını sağlar, toprakta dış ortam arasında gazların dolaşımını ve suyun girişini artırır. Öte yandan en İnce kılcal boruları kırarak toprağın havayla bağlantısını koparır, böylece buharlaşma yoluyla su kaybını azaltır Kötü otların yok edilmesi, buhar-ter yoluyla su kaybını azaltarak tarım bitkileri için suda ekonomi sağlar.

ikileme uygulaması, ilaçlarla otların yok edilmesi nedeniyle büyük bir gerileme göstermiştir.2 Yorum

  1. gf diyor ki:

    çok güzel

  2. kayra diyor ki:

    aradigim kelime yooooooooooooooook

Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın