İklim Arşivleri - Vikipedi Özgün Ve Güncel Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

İklim - Alizeler

Astropikal Yüksek Basınç alanlarından tropikler arası karşılaşma kuşağına doğru (30° den Ekvator'a doğru) yıl boyunca yere yakın olarak esen doğu yönlü, orta şiddette rüzgârlıdır. Doğuş bölgelerinin özelliğinden ötürü açık havada sıcak, kuru, tozlu olarak esmekle birlikte sıcak denizleri yalayarak hızla nem kazanmakta tropikal kuşak karalarının doğu yamaçlarına bol yağış ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Podzol

Podzol, iğne yapraklı ormanlarla kaplı, soğuk, nemli bölgelerin karakteristik toprağıdır. Fazla yıkandığından mâdensel tuzlar yönünden fakirdir. Rusy ve Sibirya'nın kuzeyindeki TAYGA ormanlarında geniş yer kaplar. Ülkemizde Karadeniz Bölgesinde yüksek kesimlerde rastlanır.   ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Cengel Cangıl

Cengel (ya da Cangıl), sıcak iklime sahip bölgelerde bulunan baltagirmemiş ormanlar için kulanılan bir terimdir. Günümüzde yağmur ormanı terimi de cengel yerine kullanılmaktadır.Dünya yüzeyinin yaklaşık %6'sı cangıl olarak sınıflandırılabilir. Varlığı, ekosistemin devamı için hayati önem taşır. Sözcüğün esası Farsçada "susuz yer" anlamına gelen cangal dan gelmektedir. ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Step İklim

Ilıman ve sıcak kuşaklarda karaların iç kısımlarında görülür. Orta Avrupa'da Asya'nın iç kısımları ve Kuzey Amerika'nın orta kısımlarında etkilidir. Yağışların büyük bölümü ilkbaharda düşer, yazlar kurak geçer. Doğal bitki örtüsü bozkırdır.    ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Yapay Yağmur – Nedir?

Bulutlara Agl2 kristalleri uçaklar vasıtasıyla serpilir. Bulutlara kuru buz serpilerek sıcaklık -40 dereceye düşürülürse bulutlardaki su kendiliğinden buz kristallerine dönüştürülür. ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Yağış Çeşitleri – Nedir?

Türkiyede değişik bölgelerde yağan yağışlar genellikle dört grupta incelenir:Siklonik yağış Konvektif yağış Orografik yağış Yapay yağış ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Yağış – Nedir?

Atmosferden sıvı katı halde (kar, yağmur, dolu vs.) süşen sulara yağış denir. ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Fön

Dağlardan aşağıya doğru inen hava kütlesinin sıkışması ve ısınması sonucu biçimlenen sıcak, kuru, bitkileri kavurucu bir rüzgârdır. Yüksek yamaç ve doruklardaki soğuk havanın dağlardan aşağıya doğru akarken her 100 m. inişte 1°C ısınmasıyla biçimlenen bu rüzgârlara Avrupa'da Fön, Orta Amerikada Chinook (Şinok) rüzgârları adı verilir. Dünya'nın pek çok yerinde olduğu gibi ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Frontal Yağış (Depresyon, cephe)

Frontal Yağış (Depresyon, cephe)Farklı özellikteki hava kütlelerinin çarpışmasıyla oluşan yağış şeklidir. Genel olarak sıcaklık ve nem özellikleri farklı hava kütlelerinin alçak basınç alanlarına sokulurken bir hat üzerinde birbirleriyle karşılaşması sonucu sıcak hava, soğuk havadan; nemli hava, kuru havadan daha hafif olduğundan soğuk hava kütlesi üzerinde yükselmeye başlayan s ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Tayga

Tayga, Yakutça "orman" sözcüğünden gelir. Bu sözcük Ruslar tarafından Kuzey Yarımkürede, özellikle Sibirya'da tundranın bittiği yerlerde başlayan soğuk, bataklık ve ormanlık bölgeleri kastetmek için kullanılmıştır. Avrupa ve Kuzey Amerika'daki buna benzer bölgeler için de tayga ismi kullanılmaya başlanmıştır. Ama tayga günümüz kullanımında artık yalnızca orman anlamına gelmez; K ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Pampero

Pampero Arjantin'in Pampalarında sıklıkla fırtına kuvvetinde esen güneybatı rüzgarıdır. Beraberinde Patagonya^'dan Pampalara , Buenos Aires, Paraguay ile Uruguay'a kadar soğuk ve kuru hava getirir. Pampero bihassa Ekim'den Ocak ayına kadar Güney Yarımküre 'nin orta enlemlerinde ortaya çıkar ve böylece Avrupa'nın kuzeybatı hava şartlarına benzer.   ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Vostok İstasyonu

Vostok İstasyonu (Rusça: Станция Восток) eski Sovyetler Birliği'nin, Güney Kutbuna yakın bir noktadaki araştırma merkezidir. Vostok İstasyonu, Antarktika'nın Avustralya'ya ait bir bölgesinde kalmasına karşın, Avustralya bu bölgede hükümranlık haklarını kullanmamaktadır. İklim Soğuk havaya ek olarak başka faktörler de burayı, dünyada yaşanması en zor bölgeler arasına s ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Deniz Sularının Hareketi

...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Don Olayı

Şiddetli ve sürekli don olayı tarımsal faaliyetlerdeki en büyük risk olduğu gibi, karların erimesini engelleyerek ve yeryüzünün geçirgenliğini imkansız hale getirerek hidrolojik açıdan da önemli rol oynamaktadır. Don, kısaca sıcaklığın 0°C'ın altına düşmesiyle veya 0°C'a yakın derecelerinde meydana gelen bir olaydır. ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Deniz Okyanus Akıntıları Akıntı Nedir

...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Dünyan’nın Hareketleri

...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - Ağustos Ayı Tarım Takvimi

TARLA ZİRAATI a) Anızların bozumuna devam edilir. Bazı yerlerde sonbahar ekimi için, bazı yerlerde de ikinci mahsul için toprak işlemesi yapılır.b) İkinci mahsuller ile Sonbahar ekimleri yapılır.c) Sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.d) Her türlü hastalık ve zararlılar ile mücadele devam eder. Ambarlarda da zararlılarla mücadele edilir.e) Hububat ve diğer tarla bitkileri hasad ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme:

İklim - İklim

İklim, bir yerdeki hava koşullarının geniş bir zaman ve bölge üzerinde ortalaması. İklim'i inceleyen bilim dalına Klimatoloji denir. Bir bölgedeki iklimi belirleyen unsurlar, sıcaklık, rüzgar, havadaki nem , basınç,ve bunların gün ve yıl içinde nasıl değiştiğidir. İklimi etkileyen birçok faktör vardır. ...

Tarih: 13 Şubat 2011 - Kategori: İklim - Görüntülenme: