Kethüda - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Kethüda Nedir Vikipedi


Osmanlılar döneminde askerî ya da sivil kesimde çeşitli kuruluşların başkanı, başkan yardımcısı ve daha çok baş sorumlusu olan kişiye verilen unvan. “Yardımcı ve kâhya” anlamlarına gelir. Kethüda unvanı bu özelliğiyle devlet örgütünde bazı önemli görevleri de belirler. Örneğin sadaret kethüdası, başvezirin yardımcısıydı; kul kethüdası, yeniçeri ağasından sonra gelen ikinci derecede bir komutandı. Osmanlı Devleti’nde gerek yönetimde, gerek askerlikte, gerekse diğer alanlarda kethüda diye anılan görevliler pek çoktu. Varlıklı kimselerin işlerini gören kişilere de bu ad verilirdi.Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın