Kinetik Enerji - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Kinetik Enerji Nedir Vikipedi


KİNETİK ENERJİ Alm. Kinetische Energie (f), Fr. Energie (f) cinètique, ènergie mouvement, İng. Kinetic energy. Hareket eden cisimlerin sâhib olduğu enerji şekli. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar.

Hız, reltaif (bağıl, izafi) bir büyüklüktür. Meselâ, yukarı fırlatılan bir roket belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi fazlalaşır.

Sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır. Bu durum, enerjinin korunumuna bir örnektir. Kütlesi m, hızı v olan bir cismin sahib olduğu kinetik enerji: FORMÜL VARRRRR m kütleli bir cisim hem dönüyor, hem de öteleme hareketi yapıyorsa (doğrusal olarak hareket ediyorsa) bu cismin sahip olduğu kinetik enerji: FORMÜL VARRRRR

Burada, I, cismin atalet (eylemsizlik) momenti, ¥ ise açısal hızdır. Meselâ; bir dönen silindirin (diskin) atalet momenti FORMÜL VARRRRR Yâni hem dönen hem de ötelenen diskin kinetik enerjisi, sadece ötelenen diskin kinetik enerjisinin iki katına eşittir.Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın