Kristal Nedir? - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Kristal Nedir? Nedir Vikipedi


Kristal, atom ve molekülleri, nitelik ve niceliklerine göre aralarındaki açılar ve uzaklıklar belirli, enerjileri ise en düşük düzeyde tutularak özgün biçimlerde düzenlenmiş katı bir nesneaır.

Kristal denilince akla genellikle son derecede saydam, duru ve kırılgan bir cisim gelir. Oysa, bu nitelikler her zaman kristal kökenli cisimlerin nitelikleriyle bağdaşmaz.

Tuz, elmas, kar tanesi hemen akla gelen kristal yapılı cisimler olmakla birlikte, pamuk ya da şeker gibi organik cisimlerin de kristal yapılı küçük birimlerden oluştuklarını unutmamak gerekir.

Hatta katı cisimlerin büyük bir çoğunluğunun saydamlık, kırılganlık gibi niteliklere sahip olmamakla birlikte, kristalsi bir yapı gösterdikleri bir gerçektir. Katı cisimlerin hepsi atomlardan oluşur. Atomlar elektrik yüklü ya da yansız olup, uzayda belirli konumlar işgal ederler.

Atomların düzensiz bir biçimde yanyana gelmesi halinde, o cisme biçimsiz cisim adı verilir. Buna karşılık, atomlar geometrik bir düzene uygun olarak sıralan-mışlarsa, ya da birbirlerinden belirli uzaklıklarla belirgin bir doğrultuda dizilmişlerse, o cisme kristal yapılı cisim adı verilir.

Doğada biçimsiz katı sayısı çok azdır. Bunlara en iyi örnek kömür ve camdır. Demek ki, kristal yapılı maddelerin özelliği düzenli ve geometrik biçimlerinden kaynaklanır. Cisim katı halde kaldığı sürece bu biçimi değiştirmez. Yapılacak basit bir deney, bir kristalin daima aynı biçimde kalmakta direndiğini gösterir.

Gerçekten de bir mutfak tuzu kristalini mikroskopta inceleyince, birbirleriyle birleşmiş küp biçimli birçok kristalden oluştuğunu görürüz. Bu kristal parçalara bölünecek olursa, ortaya çıkacak parçaların da düzgün ve birbirine dikey yanlı küplerden oluştuğu görülür.

Deney sürdürülerek, ortaya çıkan parçalar toz haline getirilirse tuzun yine kristal yapısını korumayı başardığı görülür. Aynı deney bir cam parçasıyla yapılacak olursa durum değişir. Camın kırılmasıyla, ortaya geometrik özellikler taşımayan değişik biçimlerde çeşitli parçalar çıkar. Bu nedenle cam, biçimsiz yapılı maddeler arasında yer alır.Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın