Nem - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Nem Nedir Vikipedi


Troposferde yer alan gazlar içerisinde oranı yere ve zamana göre en fazla değişendir. Ana kaynağını yeryüzündeki büyük su kütleleri oluşturur. Büyük ölçüde buharlaşmayla kazanılır. Sıcaklık ile buharlaşma arasında doğru orantılı bir ilişki bulunur. Yani, sıcaklık arttıkça buharlaşma da artar. Oysa, basınç ile buharlaşma arasında ters orantılı bir ilişki bulunur. Basınç artarsa buharlaşma azalır. Buharlaşmanın olmaması için sıcaklığın gazların donma derecesi olan “0” sabitine düşmesi gerekir. Oysa troposferin hiçbir noktasında sıcaklık bu kadar düşük değildir. Buradan ötürü kutup bölgelerinde örtü buzullarından bile azıcık da olsa buharlaşma gerçekleşmektedir. Hava nemliliğini ölçmek için higrometre ya da psikometre adı verilen bir alet kullanılmaktadır. Coğrafyada nemlilik gr/m3 olarak ifade edilir. Su, katı, sıvı, gaz halinde bulunur. Bu dönüşümü anında enerji transferi yapması yeryüzündeki sıcaklığın dengelenmesinde son derece önemli bir işlevi olduğunu gösterir. 1 gr. suyun buhar haline dönüşmesinde 600 kalori çekerek sakladığı bilinmektedir.

 

Su buharının yoğuşma anında bu saklı (latent) enerjiyi aynen havaya vermesi söz konusudur. Bundan ötürü yağmur ve kar yağışları sırasında havanın ısındığı görülür. Suyun donması anında her bir gr su havaya 80 kalori verir. Aynı şekilde erimede de havadan 80 kalori çekmektedir. Bundan ötürü, su buharınca zengin yerlerde, su kaynaklarının bol olduğu yerlerde hava daha ılımlıdır.Mutlak Nem: 1 m3 hava içerisinde bulunan nemin gram cinsinden değeridir. Miktarı oradaki koşullara bağlıdır. Su kaynakları genişse, sıcaklık yüksekse, basınç düşükse mutlak nemin fazla olması beklenir.Azami Nem (Maksimum Nem Doyuran Nem): Belli bir sıcaklıkta 1 m3 havanın taşıyabileceği en fazla buğu miktarıdır. Tablodan da anlaşılabileceği gibi havanın sıcaklığı arttıkça taşıyabileceği buğu miktarı da artar.Bağıl Nem (Nisbî Nem Oransal Nem): Hava kütlesi içerisinde bulunan nemin (mutlak nem), bu hav anın aynı koşullarda taşıyabileceği en fazla nem miktarına oranıdır.Uyarı: Mutlak nem, azami neme eşitse bağıl nem % 100 ‘dür.
 Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın