Patroklos - Nedir Vikipedi Kısaca Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Patroklos Nedir Vikipedi


Menoitios’un oğlu Patroklos Akhilleus’un can yoldaşı, en yakın arkadaşıdır. İkisi de Aktör ve Aigina’nın soyundan olmakla akraba sayılırlar (Tab. 21), ama arkadaşlıkları Patroklos’un Akhilleus’la birlikte Peleus’un sarayında büyümüş olmasından ileri gelir. Patroklos’un ruhu nasıl bir adam öldürerek Peleus’un yanına sığındığını İlyada’da şöyle anlatır (İl. X X I I I , 83 vd.):

Birlikti büyümemlş miydik, Akhilleus, sizin evde.

Opotls’ten beni size Menoitios getirmişti, ufaktım, bir kaza çıkmıştı elimden, öldürmüştüm Amphidamas’ın çocuğunu, yapmıştım bu deliliği istemeye istemeye, öfkeye kapılmıştım aşık oynarken. At sürücüsü Peleus enine almıştı beni, özene bezene büyütmüş, seyis yapmıştı

sana.

Ilyada’da Patroklos her an Akhilleus’un yanındadır, onu sevgisiyle, ögütleriyle destekler. Yiğit öfkeyle savaştan ayrılıp bir daha dövüşmek istemeyince, Patroklos onu yola geliı inek için boşuna uğraşır, Agamemnon’un gönderdiği elçileri kabul eder, küskün arkadaşının takındığı yakışıksız tavrı örtmeye çalışır. Aklıaların çok kötü duruma düştüğünü görünce, dayanamaz, Akhilleus’tan silahlarını ı .ter. Ünlü yiğidin yerine kendisi savaşacakIir. tlyada’nın Patroklos’un yiğitliklerine ayrılm ı ş X V I . bölümünde sayısız Troyalı öldürür, bu arada Zeus oğlu Sarpedon’un kaderi de Patroklos’un elinden can vermektir (Sarpedon). Apollon Patroklos’un yaptığı bu kıyıma son verir: Patroklos Hektor’la çarşıpır ve öldürülür. Patroklos son nefesini verirken I lektor’a ölümünün yakın olduğunu bildirir. AkhiUeus barakasındadır, savaş meydanında ı )lup bitenlerden haberi yoktur. O sırada Patroklos’un ölüsünü almak ve onun taşıdığı Akhilleus’un silahlarına sahip çıkmak için korkunç bir boğuşma başlar. Akhalar bütün çabalarına karşın Patroklos’un ölüsünü Troy.ılılara kaptırırlar. Nestor’un oğlu Antilokhos acı haberi Akhilleus’a getirir. O sırada yiğidin yası şöyle dile getirilir ( İ l . X V I I I , 1 vd.):

Böyle dedi, Akhilleus’u kapkara bir yas bulutu kapladı. iki eliyle aldı ocağın küllerini, döktü başının üstüne, kirletti güzelim yüzünü.

Sonra uzandı boylu boyunca tozun, toprağın içine, elleriyle çekip kopardı, kirletti saçlarını.

Akhilleus bir daha anası Thetis’i çağırır, Hephaistos’a yeni silahlar yaptırmak için gitmeşini ister ve dileği yerine gelince savaşa katılır (Hephalstos, Akhilleus, Thetis.) Akhıl

leus Hektor’u öldürmekle Patroklos’un öcü nü almış olur, ölüsünü de daha önce Troyalı

ların elinden kurtarmıştı, .ama Patroklos bu nunla yetinınez, ruhu Akhilleus’a görünüp gömülmek istediğini, kemiklerinin arkadaşın. ayrılmış altın çanakta korunınası gerektiğini bildirir. AkhiUeus da dostuna şöyle cevap verir ( İ l . X X I I I , 94 vd.):

Buraya ne geldin, iki gözüm, bütün bunları ne söylersin bana? Bilmiş ol, yapacağım her dediğini, hadi yaklaş bana, sarılalım birbirimize, birancık da olsa ağlayalım doya doya. Böyle dedi, uzattı dost ellerini, ama hiçbir şey tutamadı eliyle, ruh kaçmıştı bir duman gibi yerin altına, ıslık çala çala.

AkhiUeus Patroklos’un anısına yarışmalar düzenler, bunların yapılması için de savaşa bir süre ara veriUr. Patroklos’un cenaze töreninden sonradır ki Priamos Akhilleus’tan Hektor’un ölüsünü istemeye gider.Sizlerde Konu Hakkında Yorum Yapın