Spor Arşivleri -


Spor - Yüzme

Alm. Schwimmen (n), Fr. Nage, Natotion, İng. Swimming. Suyun yüzeyinde ve içinde hareket etmeyi ve bir yöne doğru ilerlemeyi sağlayan hareketlerin bütünü. Bir çeşit su sporu. Dünyânın her yerinde yaygın olan zevk ve yarış sporudur. İnsanoğlunun en eski sportif faaliyetlerinden biridir. Yüzyıllardır insanlar yüzme sporunu biliyorlar ve yapıyorlardı. Yüzmeyi insanların kendilerini sularda ko ...

Tarih: 8 Ekim 2011 - Kategori: Spor - Görüntülenme:

Spor - Denizaltı Avcılığı

Denizaltı Avcılığı: Dalıcılığın ileri bir şeklidir. Teknik yönü ve techizât da dalıcılık gibidir. Tek başına zevk için avcılık yapılabildiği gibi yarışmalar da düzenlenebilir. Böyle yarışmalarda, zıpkın ve fileden birisini kullanarak en kısa zamanda belli sayıda balık tutmaya veya en büyük balığı yakalamaya çalışılır. Dalıcılıktan daha tehlikeli olduğundan, ka ...

Tarih: 8 Ekim 2011 - Kategori: Spor - Görüntülenme:

Spor - Yelkenli

Alm. Segelschiff, Segelboot (n), Segler (m), Fr. Voillier (m), İng. Sailboat, sailing -ship. Rüzgâr gücünden faydalanıp yol almak üzere direklerine kalın bez gerilen su aracı, gemi. Gerilen beze yelken adı verilir. İnsanlar binlerce yıldır çeşitli vâsıtalar yaparak denizlerden, göllerden akarsulardan istifâde etmişlerdir. Nuh aleyhisselâmın tufanda, kendisine inananlarla gemiye binerek kurtuldu ...

Tarih: 8 Ekim 2011 - Kategori: Spor - Görüntülenme:

Spor - Yelkencilik

Yelkencilik: Yelkencilik de aynı kürek sporu gibi asırlarca ulaşım için kullanılmış, teknolojinin ilerlemesi ve hayâtın hızlanmasıyla bir spor ve zevk vâsıtası haline gelmiştir. Günümüzde Akdeniz gibi daha çok dalgası az, yumuşak rüzgârlı denizlerde yapılır. Bir yarış sporudur. 8-12 kişinin idâre ettiği yelkenli tekneler rüzgârı en iyi şekilde kullanarak finişe en ön ...

Tarih: 8 Ekim 2011 - Kategori: Spor - Görüntülenme:

Spor - Yelken Yapmak

Yelken yapmak, Yelken kullanarak, su üzerinde tekne ile yol alma yöntemidir. Spor ve gezi amaçlı olarak yapılabilir. Türkiye'de yelkenin özerk örgütü Türkiye Yelken Federasyonu TYF, dünyada Uluslararası Yelken Federasyonu ISAF'dır. ...

Tarih: 8 Ekim 2011 - Kategori: Spor - Görüntülenme:

Spor - Yelken Sporu

 Bu spor, deniz sporlarının en zevklisi ve en çok yapılanıdır. Yelken sporu küçüklü büyüklü çeşitli teknelerle yapılır. Milletlerarası Olimpiyat Komitesinin belirlediği ve günümüzde kullanılan tekneler şunlardır: 1) Finn; 4,5 m boyunda, tek kişilik olup, yelken alanı 10 m2dir. 2) 470; ikili bir dingi olup, 4,7 m boyundadır. 13 metrekarelik ana yelkene ek olarak 13 metrekarelik yardımc ...

Tarih: 8 Ekim 2011 - Kategori: Spor - Görüntülenme:

Spor - Yatçılık

Yatçılık: Yatçılık genellikle zevk için yapılan bir spordur. Bu spor seyir ve yarış olarak iki ayrı grupta incelenir. Seyir türünde umûmiyetle büyük deniz, okyanuslar aşılmaya çalışılır veya kıyılar gezilir. Yarışta ise kurallar yelken sporu gibidir. Yatlar yelkenlilerden daha ağır ve motorlu olduklarından, yatçılığın spor olarak riski azdır. ...

Tarih: 8 Ekim 2011 - Kategori: Spor - Görüntülenme:

Spor - Yat (Yacht)

Alm. (Segel-) Jacht (f), Fr. Yachi (m), İng. Yacht. Genellikle yarış gâyesi veya eğlence için kullanılan narin, hafif yelken veya motor gücü ile hareket eden bir deniz aracı. Kürekle, tekne dışından motorla tahrikli deniz araçları yat sınıfına girmezler. 1850’lere kadar tamâmen yelkenli olan yatlar bu târihten îtibâren buhar makinalarının sahneye çıkması ile makineyle de tahrik edilmeye ...

Tarih: 8 Ekim 2011 - Kategori: Spor - Görüntülenme:

Spor - Slalom, Su Sporu

Slalom dalında yarışçı manevra esnâsında arkasında kendisinin 3-4 katı büyük su sütunları teşkil etmeye çalışır. “En iyi kayış”ta ise değişik ve göze hoş görünen figürler meydana getirilir. Sörf: “Sörf yapma” veya “Sörfe binme” olarak adlandırılan bu spor, esas olarak tahta üzerinde dalga hareketlerinden faydalanarak ilerlemeyi gâye edinir. Geçmişi 18. yü ...

Tarih: 8 Ekim 2011 - Kategori: Spor - Görüntülenme:

Spor - Kürek Sporu

Kürek Sporu: Eller vâsıtasıyla kürekleri suda hareket ettirerek teknenin yürütülmesini gâye edinen bir su sporudur. Târih boyunca, kürek çekme işinden ulaşım sahasında faydalanılmış. İlk kürek yarışı ise Ağustos 1716’da İngiltere’de Thames Nehri üzerinde yapılmıştır. Günümüzde her sene dünyânın birçok yerinde kürek müsâbakaları yapılmaktadır. Kürek sporu yer ...

Tarih: 8 Ekim 2011 - Kategori: Spor - Görüntülenme: