Tarihi Olaylar Arşivleri -


Tarihi Olaylar - Zürih Antlaşması

Zürih-Antlaşması 11 Şubat 1959 tarihinde İngiltere,Türkiye, Yunanistan Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumları arasında imzalanan, bağımsız bir devlet olarak Kıbrıs halklarının durumunu belirleyen ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasını onaylayan antlaşmadır. Rum tarafını Başpiskopos Makarios, Türk tarafını ise Dr. Fazıl Küçük temsil etmekte idi. Bunu takip eden 19 Şubat 1959 tarihli Londra A ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - ABD – Osmanlı Sözleşmesi

5 Eylül 1795'te ABD ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan antlaşma.Tarihçe 1783 yılında, Avrupa standartlarına göre mütevazı da olsa, yeni bir denizci devlet olan ABD, denizlerde tek başına bayrak gezdirmeye başladı. 25 Temmuz 1785'te, Atlas Okyanusu'nda Cadiz açıklarında, bu yeni bayrağı taşıyan ilk gemi Cezayir açıklarında Osmanlı gemileri tarafından ele geçirildi. Bu gemi, Bos ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Balkan Antantı

Balkan Anlaşma Yasası (Pacte d'Entente Balkanigue), 9 Şubat 1934 tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşmadır. 1933’te sonra Almanya’da Nazi partisinin iktidara gelmesi, İtalya’nın Akdeniz’de ve Balkanlar'da genişleme çabası ve Avrupa devletlerinin silahlanma yarışına girmesi dünya barışını tehdit etmeye başladı. Bu gelişmeler sonucunda ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Açık Semalar Antlaşması

Açık Semalar Antlaşması (ASA), Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla açıklık ilkesinden hareketle 1992 yılında Helsinki'de imzalanmıştır. Kasım 2000'de Rusya parlemantosu tarafından onaylanmasını müteakip 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ASA kapsamında taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız gözlem uçuşları gerçekleştirilmekt ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Augsburg Barışı Antlaşması

Augsburg Barışı Antlaşması, 1555 yılında Luther'in Protestanlık mezhebinin dolaylı olarak, Katolik mezhebinden ayrıldığı antlaşmadır. Barış Antlaşması, Kutsal Roma İmparotoru Charles V ve Schmalkaldik Ligi güçleri arasında 25 Eylül 1555 tarihinde Almanya'nın Augsburg şehrinde imzalandı. Bu antlaşmayla Fransa ve Kutsal Roma İmparatorluğu arasında sürmekte olan Schmalkaldik Savaşları ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Ankara Antlaşması (1926)

Ankara Antlaşması (1926); Türkiye 1926 yılında İngiltere ile yeniden görüşmelere başladı, bu sınır uyuşmazlığı, tarafların statükoyu kabul etmesiyle sona ermişti. 5 Haziran 1926’da Ankara’da imzalanan antlaşma, iki gün sonra yani 7 Haziran 1926’da T.B.M.M’de tasdik olunarak kabul edildi. Söz konusu antlaşma 3 fasıldan oluşmaktadır. ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Ankara Anlaşması (1921)

Ankara Anlaşması (20 Ekim 1921) : T.B.M.M.ve Fransız Hükümeti arasında Türk-Fransız Cephesindeki faaliyetleri durdurmuştur. Güney sınırımızın taslak olarak belirlenmesine karar verilmiştir, ama asıl politik kararları Lozan antlaşmasına bırakmıştır. Doğu sorununda İngiltere, Yunanistan ve İtalya ile milli menfaatleri uyuşmayan Fransa, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından 3 ay önce T ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Anzus

Australia, New Zealand, United States Security Treaty, ANZUS ya da ANZUS Paktı, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bu iki devletle Eylül 1951'de imzaladığı bir güvenlik antlaşmasıdır. İmzacı devletlerin adlarının baş harfleri dolayısıyla Anzus Paktı adını alan bu antlaşmaya göre; taraflar Büyük Okyanus bölgesinde herhangi bir saldırıya uğramaları halinde birbi ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Paris Antlaşması (1947)

Paris Antlaşması 1946 yılında 29 Temmuz'dan 15 Ekim'e kadar süren Paris Barış Konferansının neticesinde 10 Şubat 1947'de imzalanmıştır. Muzaffer müttefik güçleri (başta ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliği) İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Finlandiya'nın antlaşmalarını görüşmüşlerdir.   Antlaşmalar İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve F ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Cotonou Anlaşması

2000 yılında Benin'in en büyük şehri Cotonou'da Avrupa ülkeleri ve AKP ülkeleri arasında imzalanan bir ekonomik işbirliği anlaşmasıdır.Bu anlaşmadan önce yürürlükte olan anlaşma Lome anlaşması idi.Lome Anlaşmasından farklı olarak bu anlaşmada konu yanlızca ekonomik yardımlar değildir.Sivil toplum,özel sektör,yerel yönetimler de anlaşma konuları arasına sokulmuştur.Örnek olarak AKP ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme: