Tarihi Olaylar Arşivleri - Vikipedi Özgün Ve Güncel Bilgi


Sponsorlu Bağlantılar

Tarihi Olaylar - Zürih Antlaşması

Zürih-Antlaşması 11 Şubat 1959 tarihinde İngiltere,Türkiye, Yunanistan Kıbrıs'taki Rum ve Türk toplumları arasında imzalanan, bağımsız bir devlet olarak Kıbrıs halklarının durumunu belirleyen ve Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasını onaylayan antlaşmadır. Rum tarafını Başpiskopos Makarios, Türk tarafını ise Dr. Fazıl Küçük temsil etmekte idi. Bunu takip eden 19 Şubat 1959 tarihli Londra A ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - ABD – Osmanlı Sözleşmesi

5 Eylül 1795'te ABD ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan antlaşma.Tarihçe 1783 yılında, Avrupa standartlarına göre mütevazı da olsa, yeni bir denizci devlet olan ABD, denizlerde tek başına bayrak gezdirmeye başladı. 25 Temmuz 1785'te, Atlas Okyanusu'nda Cadiz açıklarında, bu yeni bayrağı taşıyan ilk gemi Cezayir açıklarında Osmanlı gemileri tarafından ele geçirildi. Bu gemi, Bos ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Balkan Antantı

Balkan Anlaşma Yasası (Pacte d'Entente Balkanigue), 9 Şubat 1934 tarihinde Atina'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan anlaşmadır. 1933’te sonra Almanya’da Nazi partisinin iktidara gelmesi, İtalya’nın Akdeniz’de ve Balkanlar'da genişleme çabası ve Avrupa devletlerinin silahlanma yarışına girmesi dünya barışını tehdit etmeye başladı. Bu gelişmeler sonucunda ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Açık Semalar Antlaşması

Açık Semalar Antlaşması (ASA), Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla açıklık ilkesinden hareketle 1992 yılında Helsinki'de imzalanmıştır. Kasım 2000'de Rusya parlemantosu tarafından onaylanmasını müteakip 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ASA kapsamında taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız gözlem uçuşları gerçekleştirilmekt ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Augsburg Barışı Antlaşması

Augsburg Barışı Antlaşması, 1555 yılında Luther'in Protestanlık mezhebinin dolaylı olarak, Katolik mezhebinden ayrıldığı antlaşmadır. Barış Antlaşması, Kutsal Roma İmparotoru Charles V ve Schmalkaldik Ligi güçleri arasında 25 Eylül 1555 tarihinde Almanya'nın Augsburg şehrinde imzalandı. Bu antlaşmayla Fransa ve Kutsal Roma İmparatorluğu arasında sürmekte olan Schmalkaldik Savaşları ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Ankara Antlaşması (1926)

Ankara Antlaşması (1926); Türkiye 1926 yılında İngiltere ile yeniden görüşmelere başladı, bu sınır uyuşmazlığı, tarafların statükoyu kabul etmesiyle sona ermişti. 5 Haziran 1926’da Ankara’da imzalanan antlaşma, iki gün sonra yani 7 Haziran 1926’da T.B.M.M’de tasdik olunarak kabul edildi. Söz konusu antlaşma 3 fasıldan oluşmaktadır. ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Ankara Anlaşması (1921)

Ankara Anlaşması (20 Ekim 1921) : T.B.M.M.ve Fransız Hükümeti arasında Türk-Fransız Cephesindeki faaliyetleri durdurmuştur. Güney sınırımızın taslak olarak belirlenmesine karar verilmiştir, ama asıl politik kararları Lozan antlaşmasına bırakmıştır. Doğu sorununda İngiltere, Yunanistan ve İtalya ile milli menfaatleri uyuşmayan Fransa, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından 3 ay önce T ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Anzus

Australia, New Zealand, United States Security Treaty, ANZUS ya da ANZUS Paktı, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bu iki devletle Eylül 1951'de imzaladığı bir güvenlik antlaşmasıdır. İmzacı devletlerin adlarının baş harfleri dolayısıyla Anzus Paktı adını alan bu antlaşmaya göre; taraflar Büyük Okyanus bölgesinde herhangi bir saldırıya uğramaları halinde birbi ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Paris Antlaşması (1947)

Paris Antlaşması 1946 yılında 29 Temmuz'dan 15 Ekim'e kadar süren Paris Barış Konferansının neticesinde 10 Şubat 1947'de imzalanmıştır. Muzaffer müttefik güçleri (başta ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliği) İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Finlandiya'nın antlaşmalarını görüşmüşlerdir.   Antlaşmalar İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve F ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Cotonou Anlaşması

2000 yılında Benin'in en büyük şehri Cotonou'da Avrupa ülkeleri ve AKP ülkeleri arasında imzalanan bir ekonomik işbirliği anlaşmasıdır.Bu anlaşmadan önce yürürlükte olan anlaşma Lome anlaşması idi.Lome Anlaşmasından farklı olarak bu anlaşmada konu yanlızca ekonomik yardımlar değildir.Sivil toplum,özel sektör,yerel yönetimler de anlaşma konuları arasına sokulmuştur.Örnek olarak AKP ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Sykes-Picot Antlaşması

9 Mayıs 1916 tarihinde (I. Dünya Savaşı sırasında), İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmadır.   1915'te Arabistan Yarımadası'nı ele geçiren İngiltere, Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan Mekke Şerifi Hüseyin'i destekleyerek Irak ve Filistin toprakları üzerinde kendisine bağımlı bir ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması

Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalardandır. Bu antlaşmaya göre İtalya'ya Mersin dışında Antalya, Konya, Aydın ve İzmir verilmek istenmiştir.   ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Saint-Germain Antlaşması

Savaş içinde ilk yorgunluk işaretini veren Avusturya, savaşın başından beri Rusya’nın tüm ağırlığını üzerinde hissetmiş ve bu nedenle Almanya ve Osmanlı Devleti’nden askerî yardım almıştı. Avusturya, 1917’den itibaren çeşitli barış arayışlatında bulundu ve nihayet 3 Kasım 1918’de Willa Gusti mütarekesini imzalayan Avusturya, 10 Eylül 1919’da da Sen Jermen (Saint Germain) Ba ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Rusya-NATO Güvenlik Antlaşması

Rusya-NATO Güvenlik Antlaşması, 27 Mayıs 1997 tarihinde, Paris'te, 16 NATO üyesinin liderleri ile Rusya Devlet Başkanı Yeltsin arasında, NATO'nun genişlemesine izin veren antlaşmadır. Rusya-NATO Güvenlik Antlaşmasına Göre;   NATO, yeni üye olacak ülkelerin toprakları üzerinde askeri altyapı oluşturamayacak ve Nükleer silah konuşlandırmayacak.NATO, nükleer silah bulundurmama ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Paris Antlaşması (1783)

Paris Antlaşması 3 Eylül 1783 tarinde imzalanmış olup, Büyük Britanya Krallığı ile Kuzey Amerika'daki Onüç Koloni arasındaki Amerikan Devrimi Savaşı'nı sona erdirmiştir. Bu isimde birçok antlaşma olduğu için genellikle tarihte İkinci Paris Antlaşması olarak geçer.   ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Viyana Konvansiyonu

Viyana Konvansiyonu (geniş tanımıyla: Diplomatik İlişkilerde Viyana Konvansiyonu), diplomatların görevli bulundukları ülkelerdeki diplomatik ilişkilerini, ayrıcalıklarını, ve dokunulmazlıklarını belirleyen uluslararası bir anlaşmadır. Viyana'da 2 Mart-14 Nisan 1961 tarihleri arasında düzenlenen "Birleşmiş Milletler Diplomatik İlişkiler ve Dokunulmazlıklar" konferansında alınan kararlarla ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Ankara Antlaşması (1963)

Ankara Antlaşması, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında ortaklık yaratan anlaşma 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalandı. Bu anlaşma Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin hukuki temelini oluşturmaktadır.3 safhada yapılmasına karar verildi. hazırlık dönemi geçiş dönemi nihai dönemAmaç gümrük birliğinin tamamlanmasıdır. ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme:

Tarihi Olaylar - Triyanon Antlaşması

Triyanon Antlaşması müttefikler ve ilgili ülkelerle Macaristan arasında Versay'da ki görkemli Trianon Sarayı'nda imzalandı. I. Dünya Savaşı'ndan önce Avusturya-Macaristan İmparatorluğu iken, savaş sonunda Avusturya'dan ayrılan Macaristan savaşın sorumlusu olarak kabul edildi. Bu yüzden, Çekoslovakya'ya Slovakya ve Karpataltı Rutenyası (bugün Zakarpatskaya adıyla Ukrayna'nın bir ili)'nı, Rom ...

Tarih: 30 Mart 2011 - Kategori: Tarihi Olaylar - Görüntülenme: